m31
”Mejeriet är i uruselt skick”
Verksamheten på ett mejeri i Skåne bör förbjudas. Det tycker en kommunal miljöinspektör som vänt sig till Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: den aktuella kommunen.

t20