Den kommunala livsmedelskontrollen inskränks
CORONA Coronakrisen gör att kommunala kontrollmyndigheter över hela landet nu inskränker livsmedelskontrollen. Så här resonerar några av dem.
– När det gäller livsmedel så fortsätter man med den planerade kontrollen. Man besöker självklart inte vård- och äldreboendens kök. Där har vi restriktioner. Men vi tänker oss vid kontrollen ha mer fokus på ordning och reda, temperatur, och personlig hygien, säger Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen på Solna stad.
– Huvudkontoren besöker vi inte alls och vi använder Skype. Vi är också inkännande mot företagen. Det finns en oro både hos våra inspektörer och hos företagarna som det gäller att ta på allvar.
Så här förhåller sig några kommuner till Coronakrisen och livsmedelskontrollen:
Luleå – ”Vi följer rekommendationen från Livsmedelsverket som i nuläget är att i största möjliga mån undvika planerad offentlig livsmedelskontroll på sjukhus, äldreboenden, och andra platser, där känsliga personer bor eller vistas för att inte öka risken för smittspridning. Om en kontroll måste göras, exempelvis vid misstanke om matförgiftning, bör kontrollen ske med aktsamhet och i nära samråd med ansvarig personal.”
Stockholm – ”För att skydda utpekade riskgrupper så gör vi i nuläget ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20