LRF nöjda med att regeringen klassar livsmedelsproduktionen som samhällsviktig
Organisationen Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, meddelar att man är nöjda med att regeringen nu klassat livsmedelsproduktionen som samhällsviktig. Man säger också att ”Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel”.
– Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt, för att vi ska kunna fortsätta leverera mat från gård till bord på ett tryggt sätt, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF, enligt ett pressmeddelande.
– Mest tidskritiskt just nu, och som vi för en dialog med myndigheterna kring, är att säkra arbetskraftsförsörjningen. Det gäller främst för trädgårdsodlingen som behöver extra personal för att klara skörden av olika grönsaker, men också för att mjölk- och köttproduktionen ska kunna fungera.
/FoodMonitor

t20