LRF: Akut behov av arbetare i lantbruket
CORONA Det svenska lantbruket har ett akut behov av arbetare. Organisationen LRF vill att kraftfulla åtgärder vidtas.
– Det är väldigt bråttom. Vi är med stormsteg på väg in i den mest intensiva säsongen i lantbruket, och det saknas tusentals människor som skulle ha varit på väg till Sverige för att jobba hos oss. Samtidigt vet vi inte hur länge covid-19 påverkar samhället. Vi måste kraftsamla för att säkerställa vår inhemska produktion av livsmedel vilket är särskilt viktigt om krisen blir långvarig, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF, enligt ett pressmeddelande.
LRF tycker att det stödpaket regeringen presenterade i dagarna är bra, men att det inte är tillräckligt riktat mot lantbruksföretagen.
– Vi har inte tid att vänta. Det är en oerhört stor utmaning att på kort tid förse lantbruket med kompetent arbetskraft inför säsongen. Vi i branschen behöver tillsammans med regeringen och berörda myndigheter hitta flera olika lösningar snabbt, säger Anna Karin Hatt, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20