c63
EN MILJON FALL AV COVID-19
CORONA Enligt Johns Hopkins University har antalet bekräftade fall av Covid-19 passerat en miljon. Strax över 51 000 personer har dött i sviterna av sjukdomen.
LÄS OCKSÅ: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
/FoodMonitor
Foto: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS.

t20