ko36
Åtal: Djurplågeri genom att djurbonde misskött sina kor innan slakt
I februari åtalsanmälde Livsmedelsverket en djurbonde. Nu står djurbonden åtalad för djurplågeri vid Skaraborgs tingsrätt. Djurbonden nekar till anklagelsen.
”Livsmedelsverket anser att djurägaren brustit i sin tillsyn av djuren och antingen av uppsåt eller genom grov oaktsamhet låtit ett djur bli utmärglat och fyra djur bli måttligt till kraftigt avmagrade”, skriver Livsmedelsverket i åtalsanmälan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det värst utsatta djuret. Foto: Livsmedelsverket.

t20