c72
Sluta tveka om munskydd och andningsskydd
KOMMENTAREN På sin webbplats skriver CDC att man misstänker att Coronaviruset huvudsakligen sprids från person till person via droppar. Man anger att dropparna produceras när människor hostar, nyser, eller pratar. Alltså även via vanliga samtal mellan människor.
LÄS OCKSÅ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
Det finns forskare som misstänker att Coronavirus i aerosoler som genereras av människor kan hänga kvar i luften i flera minuter och spridas via ventilationssystem.
Vi svenskar försöker att hålla avstånd till varandra och om möjligt stanna hemma. Men det verkar inte räcka. Antalet smittade och dödsfallen ökar oroväckande snabbt.
Vi borde redan ha infört rådet att munskydd och andningsskydd bör användas av allmänheten. Det är dags att sluta tveka om det.
Men vi har inte så det räcker till alla. Det är en tragedi och osvenskt.
p5HÅKAN FRISELL
Bilden på viruset. Foto: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS. Bilden på FFP3-masken. Foto: FoodMonitor.

t20