c78
Livsmedelsföretagen: Regeringens stödåtgärder är otillräckliga
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen tycker inte att Regeringens stödåtgärder för livsmedelsföretagen är tillräckliga. Man vill nu ha flera skarpa åtgärder.
− Den ekonomiska verkligheten för många av våra små- och medelstora medlemsföretag är brutal och skoningslös. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen är välbehövliga och lovvärda, men för flertalet av våra 800 medlemmar är de tyvärr otillräckliga. Coronakrisen är en ekonomisk malström av ett slag vi aldrig har sett och då räcker det inte långt med livbojar. Särskilt de mindre företagen är extremt utsatta och många är redan på fallrepet. Om inte nya och kraftfulla åtgärder sätts in kommer vi snart att se en utslagning av företag i en omfattning som Sverige inte har upplevt i modern tid, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, enligt ett pressmeddelande.
Här är de nu föreslagna åtgärderna som Livsmedelsföretagen i fredags överlämnade till Regeringen:
"Ett system för korttidspermitteringar som möjliggör permittering ner till 0 procent och täcker hela företagens kostnad för permitterad personal"
"Slopad retroaktivitet vid ersättning för sjuklön"
"Sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar"
"Ökad statlig garanti vid lån till små och medelstora företag"
"Avskaffade kontrollavgifter"
"Direkt inkomstbortfallsstöd för att rädda hotade branscher"
"Förberedande av överbryggande stimulansåtgärder"
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsföretagen.

t20