Fingertopp skars av på City Gross i Växjö
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20