Slakt86
Livsmedelsverket: 1 556 djurskyddsärenden som initierats av OV på slakterier förra året
Förra året gjorde officiella veterinärer, OV, från Livsmedelsverket som är stationerade på landets slakterier inte mindre än 1 566 anmälningar om djurskydd till länsstyrelsen. Störst enskild andel, 32 procent, handlade om brister upptäckta på slakterier som hör till företaget KLS Ugglarps AB med säte i Kalmar. Bristerna rörde djur som till största enskilda andelen, 18 procent, kom från eller transporterades av företag i Västra Götalands län. Det kan bland annat handla om sjuka eller transportskadade djur. I regel ligger huvudansvaret på primärproducenter och transportörer.
Totalt 502 ärenden berörde KLS Ugglarps AB. Av dessa handlade 261 stycken om bolagets anläggning i Dalsjöfors och 25 stycken om deras anläggning i Hörby. För resten av ärendena har inte Livsmedelsverket angett vilken anläggning de rör. Totalt svarade ärendena på KLS Ugglarps AB alltså för 32 procent av alla ärenden.
Varje ärende kan omfatta ett eller flera djur. Det kan vara frågan om tusentals djur per ärende när det handlar om kycklingar eller höns.
Om djurbonde och transportör finns i olika län kan det generera två anmälningar som skickas till två olika länsstyrelser.
Näst flest ärenden berörde företaget HKScan AB. Avvikelser upptäckta där stod för 18 procent av alla ärenden. Totalt handlar det om 287 stycken. 138 stycken av dessa berörde bolagets slakteri i Kristianstad.
Därefter kommer slakterierna Gotlands Slagteri AB, Kronfågel AB, och Skövde Slakteri AB, som tillsammans finns omnämnda i totalt 18 procent av ärendena.
Totalt finns 63 slakterier omnämnda i anmälningarna.
HELA LISTAN FINNS PÅ FOODMONITOR PLUS
Slakt89
Djuren som de 1 556 anmälningarna handlar om kommer från djurägare, eller kan ha transporterats av transportörer, som till 18 procent finns i Västra Götalands län. Det handlar för den länsstyrelsen om totalt 273 ärenden. Samtliga länsstyrelser fick förra året in anmälningar från OV.
HELA LISTAN FINNS PÅ FOODMONITOR PLUS
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20