Slakt37
Slakterikollen – FoodMonitor bevakar köttindustrin
Som FoodMonitor berättat om tidigare så skickade officiella veterinärer, OV, på landets slakterier 1 556 ärenden som gäller djurskydd till länsstyrelsen förra året. Och takten verkar hålla i sig i år. Fram till den 8 april har motsvarande 453 ärenden skickats. Slakteriet KLS Ugglarps AB förekommer i hela 34 procent av ärendena.
HELA LISTAN FINNS PÅ FOODMONITOR PLUS
Länsstyrelsen Västra Götalands län har fått ta emot flest. Dit gick 17 procent av ärendena. På andra plats är Länsstyrelsen Skåne län med 16 procent.
Slakt38
HELA LISTAN FINNS PÅ FOODMONITOR PLUS
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20