Svamlande gärningsman togs inte på allvar av Coop – hade pistol i byxlinningen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20