Svenska Ägg kommenterar artikel om Livsmedelsverkets höjda kontrollavgifter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har äggpackeriet Larssons ägg reagerat starkt mot Livsmedelsverkets höjda kontrollavgifter. Nu ger branschorganisationen Svenska Ägg sin kommentar.
”Larssons är inte de enda som reagerar på SLVs höjning av kontrollavgifterna. Svenska Äggs packeriråd har sedan tidigare regelbundna möten med Livsmedelsverket. På nästa möte är kontrollavgifterna en av punkterna på dagordningen”, skriver Marie Lönneskog Hogstadius vd i Svenska Ägg, i ett mejl till FoodMonitor.
”Jag tycker man ska försöka sätta in myndigheternas kontrollavgifter i ett större sammanhang. Hur stämmer Sveriges livsmedelsstrategi med så här stora kontrollavgiftshöjningar? De statliga myndigheterna ska ju hjälpa svenska livsmedelsföretag, inte stjälpa.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Äggpackeri: ny timtaxa från Livsmedelsverket en ”käftsmäll”

t20