Rädsla i Coronatider
CORONA I dagarna skrev en person som är mycket besviken på myndigheternas agerande i Coronakrisen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Denne säger sig inte våga söka behandling.
”Jag tycker regeringen, socialstyrelsen, regionalansvariga, folkhälsomyndigheten, med flera, ska åtalas för massmord för deras inkompetens att skaffa skyddsutrustning till vårdpersonal. Som allvarligt sjuk patient, inte corona, vågar jag inte bli behandlad”, skriver personen till MSB.
/FoodMonitor

t20