Handlarnas framtidstro störtdyker
CORONA Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel meddelar att Coronakrisen får handlarnas framtidstro att störtdyka. För sällanköpsvaruhandeln, dagligvaruhandeln, och e-handeln, faller framtidsutsikterna till historiskt låga nivåer.
”Sällanköpsvaruhandeln – det vill säga all försäljning i fysisk butik utöver mat - är hårt drabbad av Coronapandemins följdverkningar. I Handelsbarometern för april faller tron på försäljning, antal anställda, och lönsamhet, drastiskt. Den sammanfattande Framtidsindikatorn för sällanköpsvaruhandeln minskar med hela 26.3 enheter från mars, till rekordlåga 54.4, vilket ska jämföras med den neutrala nivån på 100”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
”Även om flera dagligvaruhandlare har vittnat om god försäljning trots Coronakrisen, visar Handelsbarometern att många dagligvaruhandlare också har det väldigt tufft. Det kan till exempel handla om butiker i cityområden, servicebutiker, specialiserade livsmedelsaffärer, och mataffärer vid gränshandelsområden. Framtidsindikatorn för dagligvaruhandeln faller med 19.1 enheter jämfört med förra månaden och landar på 73.9.”
Inte nog med det, framtidstron bland e-handlare minskar alltså också.
”E-handlarnas Framtidsindikator minskar med 3.6 enheter, till 101.3. För en del e-handlare har karantäntillvaron bidragit till att försäljningen har ökat, men det gäller inte för alla. Även om tron på den framtida försäljningen är fortsatt stark är lönsamhetsutsikterna försvagade.”
Fallet i handeln är enligt Svensk Handel historiskt.
"När framtidstron för hela butikshandeln – både sällanköp och dagligvaror – vägs samman faller Framtidsindikatorn med 22.7 enheter från förra månaden och noteras på bottennivån 64.2. Det är 35,8 enheter lägre än förra årets aprilsiffra och den lägsta nivå som någonsin noterats sedan mätningarna startade", skriver man.
/FoodMonitor

t20