Livsmedelsföretagen: Småskalig svensk livsmedelsproduktion behöver akut hjälp
CORONA Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen meddelar att 40 procent av Sveriges små- och medelstora livsmedelsproducenter upplever en kraftigt minskad efterfrågan. Nu behövs bland annat statlig ersättning för inkomstbortfall, menar man efter det att man ställt frågor i en enkät till sina medlemsföretag.
”Den första stöten av Coronaviruset, med en befolkning som till stor del stannar kvar i hemmen, har drabbat tusentals svenska företag. Bland de som har det tuffast återfinns bagerier, konditorier, och annan småskalig livsmedelsproduktion, varav många har en stor del av sin försäljning mot de likaledes hårt drabbade hotell- och restaurangbranscherna. Över en natt i början av mars rycktes stora delar av efterfrågan bort för företagen, och efter en månad med kraftigt minskad efterfrågan är konkurserna redan ett faktum”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
”Varannan anställd kommer att permitteras eller sägas upp inom en månad.”
Enkäten gjordes bland drygt 100 företag med i genomsnitt 10 anställda. De deltagande företagen ger enligt organisationen en representativ bild av läget för tusentals småskaliga livsmedelsproducenter i hela landet.
Så här har de tillfrågade företagens personal påverkats av Coronakrisen den senaste månaden (källa: Livsmedelsföretagen):
Uppsagda – 12 procent
Varslade – 8 procent
Korttidspermitterade – 40 procent
40 procent upplever kraftigt minskad efterfrågan
Dessutom räknar ett av tio företag nu med stora leveransstörningar
”En vikande efterfrågan är inte det enda problemet i coronavirusets kölvatten. Hälften av företagen har haft störningar i varuflödena av inkommande rå/insatsvaror. Det kan handla om produkter som fastnar i långväga logistikkedjor eller som till följd av produktionsbortfall i andra länder inte går att upphandla. Än så länge handlar det dock i huvudsak om vissa störningar. Endast tre procent av företagen upplever stora leveransstörningar av råvara/insatsvara. Framöver räknar dock 10 procent av företagen med stora leveransstörningar av råvara”, skriver Livsmedelsföretagen i pressmedelandet.
/FoodMonitor

t20