Fler KRAV-märkta kor
Ekomärkningen KRAV meddelar att antalet KRAV-certifierade nötkreatur ökade med 6 procent under 2019 jämfört med året före. Enligt KRAV är fler ekologiskt hållbara kor, tjurar, kvigor, och kalvar, viktiga för att upprätthålla den biologiska mångfalden.
– För att klara klimatomställningen måste vi alla äta mer vegetariskt och det kött vi äter måste vara hållbart producerat. Fler KRAV-certifierade kor innebär ett viktigt bidrag till bättre biologisk mångfald och ett mer hållbart jordbruk, säger Anita Falkenek, vd i KRAV, enligt ett pressmeddelande.
”Vid årsskiftet fanns det 276 440 KRAV-certifierade nötkreatur i Sverige. Det innebär en ökning med 6 procent jämfört med året före, då siffran var 260 000. Det visar siffror ur KRAVs hållbarhetsrapport, som publicerades den 23 april. I siffran ingår såväl mjölkkor som kvigor, kalvar, och tjurar, som föds upp för köttproduktion”, skriver KRAV i pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20