Göteborgs Stad förbjuder Re-fresh Superfood i Göteborg AB att sälja livsmedel som inte uppfyller märkningskrav
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20