Olycka på KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors
Den 24 april inträffade det en olycka på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig.
”Personal sågade sig i vänster tumme med en spetssåg i styckavdelning. Skadan cirka 4 centimeter snett över tummens översta led”, skriver bolaget i anmälan.
/FoodMonitor

t20