Barista smällde igen en dörr i huvudet på knivman
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20