c23
Covid-19 vecka 20: Livsmedelsverket och Jordbruksverket rapporterar
Varje vecka rapporterar Livsmedelsverket och Jordbruksverket till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om hur läget är med Covid-19. FoodMonitor har tagit del av rapporterna för vecka 20.
LIVSMEDELSVERKET:
Dricksvattenförsörjning – ingen påverkan
Distribution av livsmedel – måttlig påverkan
Tillverkning av livsmedel – måttlig påverkan
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20