Nästan nio av tio tvättar händerna oftare och håller avstånd till andra – fler använder munskydd
KOMMENTAREN Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar idag att svenskarna håller avstånd och tvättar händerna oftare. Det gör enligt myndigheten nästan nio av tio. FoodMonitor håller för närvarande på att undersöka hur det ser ut i och utanför matbutiker. Och ja, konsumenterna tycks i dagsläget vara hänsynsfulla och hålla avstånd.
Värt att notera är att MSB idag också säger att fler använder munskydd. Detta trots Folkhälsomyndighetens tveksamma åsikt att svenskarna inte klarar av att använda sådana.
”Allra tydligast är förändringen när det gäller användande av munskydd eller annan skyddsutrustning när man är ute bland folk – vilket ju inte är en rekommendation. Sex procent säger att de har använt munskydd eller liknande under perioden 14 till 17 maj. Det är en låg siffra, men det är dubbelt så många som föregående period”, skriver MSB i ett pressmeddelande.
Det kan vara så att allt fler svenskar inser hur illa Folkhälsomyndigheten hanterat Coronakrisen.
Antalet döda i Sverige är långt fler än i Norge, Danmark, och Finland, tillsammans.
Och antalet döda per miljon invånare, ett annat mått på hur bra de styrande i ett land hanterar krisen, visar även där på ett katastrofalt dåligt resultat för Sverige, jämfört med våra grannländer, Europa, och USA.
Och kvar får statsepidemiologen sitta. Varför då? Vi har fler kandidater till den posten.
p5HÅKAN FRISELL

t20