slakt39
Klämda och uppfläkta slaktkycklingar
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett slakteri klämda slaktkycklingar och slaktkycklingar som hade fått sin hud uppfläkt. Uppgifter om slakteri, transportör, och leverantör, har sekretessbelagts av länsstyrelsen.
”Vid levandedjurbesiktning på … (maskerat av länsstyrelsen) av fåglar från … (maskerat av länsstyrelsen), … (maskerat av länsstyrelsen), den 12 maj 2020, upptäcktes av officiell veterinär 2 stycken fåglar som fått vingarna klämda i upp mot taket i transportbehållarna. Företaget informerades och fåglarna togs om hand omedelbart. Länsstyrelsen (Örebro – plocklag, Skåne – leverantör) informeras per rutin om händelserna som bedöms ha inträffat vid lastning av fåglarna hemma på gården. Information om plocklaget har inhämtats från slakteriet”, skriver OV i en anmälan.
”Vid levandedjurbesiktning av fåglar från … (maskerat av länsstyrelsen), … (maskerat av länsstyrelsen) den 12 maj 2020, upptäcktes av officiell veterinär en skadad fågel med uppfläkt hud över bröstet. Skadorna innebär att en del av huden avlägsnats från underliggande vävnad och muskulaturen blottats. När fågeln hittades var den vid liv. Fågeln avlivades omedelbart av företaget. Skadans utformning och utseende tyder på att den är av akut karaktär och har uppstått någon till några timmar före ankomst till slakteriet. Det är svårt att bedöma en exakt tidsrymd men troligtvis har fågeln skadats i samband med att den plockats ute hos leverantör. Denna fågel uppmärksammades före slakt varför misstanke om maskinella skador som uppstår på slakteriet kan uteslutas. Efter bedövningsbadet men innan stickning så noterades ytterligare 4 stycken fåglar vars hud inte var hel över bröstet. Det noterades även en förhöjd förekomst av blödningar och skador på vingarna vid slakt av denna avdelning. Då Livsmedelsverket misstänker att skadorna uppstått ute i primärproduktionen och fåglarna därmed inte heller varit i skick för transport, informeras Länsstyrelsen i Örebro (plocklag), Skåne (leverantör), och Kalmar (transportfirma), i egenskap av kontrollmyndigheter för djurskyddet i primärproduktionen samt under transport. Information om plocklag samt transportör har inhämtats från slakteriet.”
Inga bilder har enligt uppgift tagits på de aktuella slaktkycklingarna.
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20