Glycidyl estrar och mineralolja i risolja från Thailand
Det tyska livsmedelsverket larmar om att glycidyl estrar över EU-gränsvärdet påträffats i risolja från Thailand. Ett företag i Stockholm har fått en leverans.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20