Ekovilt i Sverige AB föreläggs att förbättra hygienen
Livsmedelsverket anser att det brister i hygienen på Ekovilt i Sverige AB i Malmö. Det framgår av ett föreläggande som myndigheten i dagarna riktat mot bolaget.
”Livsmedelsverket har vid två kontrolltillfällen konstaterat att företaget inte uppfyller de krav på hygien som ställs i livsmedelslagstiftningen. Trots Livsmedelsverkets påpekanden har bolaget inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att varaktigt komma till rätta med bristerna”, skriver myndigheten i föreläggandet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20