JK tillerkänner Skövde Slakteri skadestånd för Livsmedelsverkets felaktiga bedömning av en gris
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20