Så sprids Covid-19 som en löpeld på vårdinrättningar
KOMMENTAREN Covid-19 fortsätter att spridas som en löpeld på våra vårdinrättningar. I en anmälan i dagarna om en händelse den 20 maj beskriver Region Värmland vad som pågått på Centralsjukhuset Karlstad.
”Personalgrupp på avdelning 3 geriatrik exponerad för patient med konstaterad Covid-19. Patienten vårdades på avdelning … . Smittspårning visar att patienten i sin tur smittat minst tre andra patienter på samma sal. Flera i personalen har också insjuknat, provtagning pågår. Vidtagna åtgärder: intagningsstopp, utglesning av patienter på rummen, neddragning till 15 platser, smittskydd inkopplade, förtydligande av hygienrutiner i personalrum och expeditioner”, skriver man.
Att hygienrutinerna och det allmänna smittsskyddet på sjukhuset är så dåligt på sjukhuset så sent som den 20 maj är skrämmande.
Sverige fortsätter att dra iväg från våra grannländer i antalet döda i Covid-19. Till och med Folkhälsomyndigheten tycks nu besväras allt mer av detta.
Desperat försöker man som tidigare på presskonferenser att bortförklara alla negativa resultat med att Sverige är i en annan del av kurvan. Detta vare sig det handlar om Europa i stort eller till och med våra grannländer.
Myndighetens experter vill vänta tills pandemin är över för att dra slutsatser. Man hoppas att det då ska visa sig alla beslut de tagit var de bästa tänkbara.
Många journalister tycks ha gått på den finten. Den verkar på något sätt rimlig för att förklara alla skillnader. Och ja, man kan vara i olika delar av kurvan. Men det förklarar inte massdöden på våra vårdinrättningar. ”Experterna” och de ansvariga politikerna pressas inte tillräckligt ofta om detta.
Det politiska trycket ökar nu, om än frustrerande sakteligt, i flera partier – det är välkommet.
Och som vanligt fortsätter Folkhälsomyndigheten att ignorera forskningsresultat som visar på fördelar med att bära munskydd och andningsskydd för att begränsa spridning av SARS-CoV-2 – det är en pågående skandal.
p5HÅKAN FRISELL

t20