MSB varnar för extremt stor brandrisk i stora delar av södra Sverige
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att risken för skogsbränder nu i helgen är stor eller extremt stor på många håll i södra Sverige. Man uppmanar allmänheten att följa eldningsförbud. Helikoptrar hålls i beredskap.
”Eldningsförbud innebär att du inte får elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Förbud gäller ett utpekat område. Den som utfärdar eldningsförbudet kan välja att tillåta eldning på till exempel fasta grillplatser. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla”; skriver MSB i ett pressmeddelande.
– Helikoptrarna ställs i beredskap på platser i landet där risken för skogsbränder är som störst och omprövas hela tiden. Om räddningstjänst begär stöd från MSB så kan de sättas in i ett tidigt skede, vilket minskar risken för att de bränder som uppstår växer till omfattande och svårsläckta skogsbränder. Samma taktik kan vi använda för de två mindre skopande flygplanen som är ett nytt tillskott för i år, säger Rickard Hansen, brandingenjör på MSB, enligt pressmeddelandet.
Dessa råd ger MSB till de som eldar eller grillar:
”Om det inte råder eldningsförbud och du väljer att göra upp eld är det viktigt att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd och annan vegetation som till exempel buskar eller gräs.”
”Låt elden brinna ut helt och hållet innan du lämnar platsen.”
”Släck ordentligt med vatten och så all glöd slocknar.”
”Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.”
”Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.”
Samlad information om eldningsförbud från Länsstyrelserna finns på www.krisinformation.se
/FoodMonitor

t20