Gas slut på slakteri – grisar tvingas övernatta i flera nätter
Slakteriet Siljans Chark AB i Mora har slut på gas till bedövning av grisar. Det framgår av ett beslut igår från Jordbruksverket som ger bolaget undantag från gällande lagstiftning. Slakteriet tillåts att övernatta grisar i sin anläggning i flera nätter.
”Jordbruksverket bifaller din ansökan. Slakteriet får därmed hålla 208 grisar övernattande på slakteriet under mer än en natt. Beslutet gäller från den 16 till den 17 juni 2020”, skriver myndigheten i beslutet till slakteriet.
”Du ansökte den 16 juni 2020 om att få övernatta 208 grisar mer än en natt på slakteriet. Djuren anlände till slakteriet den 15 juni 2020 och skulle ha slaktats den 16 juni 2020. Som skäl för ansökan uppgav du att ni har slut på gas till bedövningen vilket medfört att slakten ..."
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20