sugga28
Två suggor med öppna bogsår
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anmälde en officiell veterinär, OV, till Länsstyrelsen Jönköping att denne upptäckt en sugga som hade ett allvarligt bogsår. Det var inte en isolerad händelse. Förra månaden anmälde samma OV att denne upptäckt två suggor med liknande skador. Uppgifter om de inblandade företagen har som vanligt sekretessbelagts av Länsstyrelsen Jönköping.
”Vid levandedjursbesiktning den 23 juni 2020 klockan 14:17 observerade officiell veterinär, OV, två suggor med stora bogsår. … Bogsår är smärtsamma och denna smärta kan förvärras om djuret slår emot såret i inredningen eller andra djur, vilket löper större risk att ske i samband med transport. Sår som inte är helt läkta riskerar även att gå upp och förvärras i samband med transport”, skriver OV i anmälan.
Enligt OV hade den ena suggan ett sår som var 3 gånger 3 centimeter stort och var av äldre karaktär. Underliggande muskulatur var påverkad. Den andra suggan hade ett sår som var 4 gånger 4 centimeter stort.
”Enligt Jordbruksverkets Vägledning för kontrollmyndigheter med flera – djurskyddskontroll på slakteri bör grisar med ej avläkta bogsår större än 5 centimeter i diameter inte transporteras alls. Grisar med bogsår som är 2-5 centimeter ska ges särskild transport och uppstallning, exempelvis i eget fack med extra strö. Djur med allvarliga öppna sår ska inte transporteras alls.”
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Sugga med stort öppet sår upptäckt på slakteri
Foto: Livsmedelsverket.

t20