länsstyrelsenIMG_0163
Totalt mörker i djurskyddsärenden på Länsstyrelsen Värmland
KOMMENTAREN Under lång tid har Länsstyrelsen Värmland maskerat i princip alla uppgifter i anmälningar som officiella veterinärer, OV, gjort till dem. Länsstyrelsen Värmland sekretessbelägger till och med diarienummer och kontrolldatum.
Det finns alltså ingen chans för media eller allmänheten att följa dessa ärenden – eller ens se om Länsstyrelsen Värmland gör sitt jobb.
Detta är mycket problematiskt för tilltron till djurskyddet.
För om inte media kan granska industrin och kontrollmyndigheterna – vad är då utfästelser om bra svenskt djurskydd inom livsmedelsproduktionen värda? Svaret är tyvärr: inte vatten värda.
Ett bra exempel är en begäran vi gjorde tidigare idag. Så här maskerade Länsstyrelsen Värmland den handlingen:
handling20
FoodMonitor har begärt ett överklagningsbart beslut i det ärendet.
Länsstyrelsen Värmland har tidigare sagt att man maskerar diarienummer för att förhindra att journalister får ut samma handlingar från en annan myndighet – det är ett sjukt sätt att se på allmänna handlingar som tillhör oss alla.
Solen lyser i det här fallet inte i Karlstad – det är snarare ett totalt mörker. Förlorarna är djuren och konsumenterna. Vinnarna är inkompetenta handläggare och skrupellösa företag.
p5HÅKAN FRISELL
Fakta:
Här är resten av sidorna ur den aktuella handlingen som Länsstyrelsen Värmland maskerat:
handling21
handling22
handling23
handling26
handling27
handling28
Bilden överst. Foto: FoodMonitor.

t20