MSB vill säkerställa skyddsutrustning till andra än vård och omsorg
Det finns ett behov av skyddsutrustning till andra än de inom vård och omsorg. Det menar nu MSB som genom en hemställan vill att regeringen tar tag i frågan.
– Hemställan gäller skyddsutrustning för andra delar av samhällsviktig verksamhet än vård och omsorg, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, enligt ett pressmeddelande.
”I dag finns en helhetsbild över behoven av skyddsutrustning till vård och omsorg men inte till övrig samhällsviktig verksamhet. En liten aktör kan dessutom ha svårt att få tag på skyddsutrustning, när leverantörer prioriterar större kunder. MSB har nu hemställt till regeringen att en myndighet blir sammanhållande för att köpa in utrustning till samhällsviktig verksamhet”, skriver MSB i pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20