Anmälan: svensk anläggning dumpar slakteriavfall
I dagarna har en anmälare vänt sig till Livsmedelsverket med uppgifter om systematisk dumpning av slakteriavfall från en svensk anläggning. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om anläggningen.
”Jag vill upplysa er om systematiska miljöbrott som sker på … genom att det grävs ner slaktavfall och detta har pågått under ett antal år. Det går att se om man jämför deras årliga slaktantal med hur lite biogas som körs ifrån anläggningen. Det är även känt att dom olovligt bränner en stor del av styckbenen. Jag hoppas att ni kan följa upp och utreda detta så det här fusket får ett slut!! För min egen säkerhet och på grund av ryktet som delägarna på … har så måste jag vara anonym. Detta kommer från många och säkra källor”, skriver anmälaren till Livsmedelsverket.
/FoodMonitor

t20