Ammoniakläckage stoppade slakten på KLS Ugglarps
Igår inträffade det ett ammoniakläckage i slakthallen på slakteriet KLS Ugglarps i Dalsjöfors. Det gjorde att slakten av grisar fick avbrytas. Det innebar också att slakteriet, efter tillstånd från Jordbruksverket, övernattade 972 slaktgrisar istället för 701 på slakteriet och ytterligare 126 grisar i det gamla grisstallet på anläggningen.
”Utifrån de uppgifter Jordbruksverket har tagit del av gör vi bedömningen att det finns skäl att medge undantag med villkor avseende skötsel och hantering för att säkra grisarnas välfärd”, skriver Jordbruksverket i ett beslut.
Enligt gällande föreskrifter får grisar "under dagtid stallas upp med ett minsta utrymme på 0.55 kvadratmeter per gris och under natten ska de ha 0.75 kvadratmeter per gris".
Myndighetens tillstånd gäller till och med idag.
/FoodMonitor

t20