gris87
Nytt fall med panikslagen gris i transport till KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna fick en gris panik i en transportbil som ankommit till slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar. Det är inte första gången. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: den aktuella grisen. Foto: Livsmedelsverket.

t20