Varför lägger Anders Tegnell ner tid på att radera mejlkorrespondens med experter?
KOMMENTAREN Idag rapporterar tidningen Aftonbladet att Folkhälsomyndigheten inte kan lämna ut viss mejlkorrespondens mellan Statsepidemiologen Anders Tegnell och olika experter och myndigheter. Detta eftersom han raderat.
– Jag raderar väldigt mycket mejl överhuvudtaget som jag inte bedömer är relevanta på ett sätt som behöver diarieföras, säger Anders Tegnell, enligt Aftonbladet.
Att han raderar den typen av mejl under en tid när Sverige drabbats så hårt av coronakrisen är förbluffande. Det är viktigt för Sverige som nation att den typen av korrespondens kan granskas av journalister och bevaras för framtiden. Detta så att vi bland annat lättare kan utkräva ansvar för begångna fel och övergrepp.
Massdöden bland äldre på våra vårdinrättningar är ett exempel på övergrepp. Folkhälsomyndighetens systematiska förlöjligande av användningen av munskydd och andningsskydd är ett annat.
Det är säkert så att Anders Tegnell får många mejl varje dag. Men det finns ingen anledning för honom att radera något över huvud taget.
Att Anders Tegnell lägger ner tid på att radera mejl är mycket suspekt. Det kan tyda på att allvarliga fel och brister mörkas.
HÅKAN FRISELL

t20