ko76
Ko med många skador och bakterier upptäckt på Skövde Slakteri
Smärtpåverkad, allmän spridning av bakterier i kroppen, och såriga bölder. Så beskriver en officiell veterinär, OV, en ko som i juli ankom slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde. Djuret borde enligt OV inte ha transporterats till slakteriet. Det framgår av en handling som nu blivit offentlig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt information om djurbonden.
”Vid levandedjursbesiktning observerades att den berörda kon hade svullna leder i de nedre extremiteterna (framknän, kotor och hasor) och såriga bölder på lår, knän, hasor och ena sittbensknölen. Sårytorna var täckta med sårskorpa, det vill säga de hade ej fått läka, och var upp till 10 centimeter långa. Kon avlastade frambenen i stillastående samt uppvisade kraftig hälta i rörelse. Hon krummade även med ryggen, vilket är ett tecken på smärta. Dessutom hade hon juverinflammation”, skriver OV i ett dokument.
"Det verkar även finnas bristande förståelse för att endast friska djur får transporteras."
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella kon. Foto: Livsmedelsverket.

t20