lamm3
Misskötta lamm levererades till Norrbottensgården Slakteri
Tidigare denna månad skickade en djurbonde 10 lamm till slakteriet Norrbottensgården Slakteri AB i Luleå. En officiell veterinär, OV, som var på plats på slakteriet kunde konstatera allvarlig misskötsel av lammen. Situationen var så illa att kött fick otjänligförklaras som livsmedel. Livsmedelsverket har sekretssbelagt uppgifter om djurbonden.
”På kvällen den 10 augusti 2020 leverades till Norrbottensgården Slakteri AB tio lamm av leverantör … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket). Lammen slaktades den 11 augusti 2020. Vid besiktningen efter slakt kunde konstateras att alla tio djuren var magra och hade låga slaktvikter. Tre av lammen otjänligförklarandes som livsmedel. Ett lamm kasserades på kod 47 utmärgling/avmagring. Den hade ytterst lite fett och muskler. Hela kroppen var extremt tunn och alla skelettstrukturer var synliga och mycket skarpa. Fettdepåer runt hjärtats kranskärl var gelatinartade. Två av lammen kasserades på kod 33 avvikande utseende och kod 48 utmärgling/avmagring. Kropparna var bleka, hade mycket begränsad muskelvävnad (muskelatrofi), fettdepåer runt hjärtats kranskärl fanns, ingen synlig fettvävnad på slaktkroppen. Alla lamm i gruppen hade någon grad av avmagring. Det sågs inga tecken på specifik patologisk sjukdom som kan förklara avmagringen. Däremot finns misstanke om näringsbrist orsakad av för lite och/eller felaktig utfodring. Alla lamm i gruppen hade långa klövar. Jag vill informera länsstyrelsen eftersom det kan vara ett pågående problem på gården med djurskötseln”, skriver OV i en anmälan.
/FoodMonitor
Fakta:
Livsmedelsverkets diarienummer: 10286/2020-S.
Foto: Livsmedelsverket.

t20