Snusk på pizzeria i Karlstad
En död mus, massor med musspillning, flugor och ingrodd smuts. Den synen mötte livsmedelsinspektörer från Karlstads kommun när de i dagarna gjorde ett kontrollbesök på en pizzeria i de västra delarna av Karlstad. Myndigheten har lagt ett förbud.
”Miljönämnden beslutar om förbud att hantera oförpackade livsmsdel vid verksamheten … Pizzeria …” skriver man i ett beslut.
Det här upptäckte kommunen vid kontrollbesöket:
”Miljöförvaltningen gjorde ett kontrollbesök på … Pizzeria den18 augusti 2020. Vid kontroll konstaterades omfattande skadedjursproblem i verksamheten. Musspillning hittades på flera ställen i verksamheten, bland annat på golvet i utrymmet bakom pizzaugnen där omklädningsutrymme finns, under pizzaugnen, på ytan intill degblandaren, på hyllor i beredningsutrymmet, på golvet bakom kassalinje, på golvet i förrådet med porslin. Dessutom påträffades det en död mus i en musfälla under pizzaugnen vid besöket. Ägaren … framförde att verksamheten aldrig tidigare hade haft problem med gnagare. Förra veckan upptäcktes dock problem med möss och en fälla ställdes ut under pizzaugnen. En mus fångades då och en ny musfälla ställdes ut. Inga andra åtgärder vidtogs för att förebygga skadedjursproblem. Under besöket konstaterades att golvytor hade ingrodd smuts på flera ställen. Även andra ytor och utrustning så som degblandare, elkontakter, förvaringsytor, lock till sopsäcksbehållare med mera var smutsiga. Vid besöket stod varumottagningsdörr öppen och det fanns flugor i lokalen.”
/FoodMonitor

t20