ko33
Kraftigt avmagrad, blödande och sjuk ko levererad till slakt
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri en ko som blödde, var sjuk och kraftigt avmagrad. Det framgår av en anmälan. Enligt OV borde kon inte ha transporterats. Länsstyrelsen Jönköping har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden och slakteriet.
”Vid levandedjursbesiktning konstaterades att den berörda kon, som var 75 månader gammal och av rasen SLB, var kraftigt avmagrad och hade nedsatt allmäntillstånd. Revben, ryggkotor, tvärutskott, bogbladskam och höftben var synliga och kunde kännas vid lätt beröring. Det rann blod ur nosen och munnen”, skriver OV i anmälan.
Kon hade enligt OV också akut lunginflammation med spridning av infektion i kroppen. Det syntes i form av blödning i njurarna.
Slaktkroppen otjänligförklarades som livsmedel.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20