Chaufför skadades och svimmade fyra gånger på Arla
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20