MSBIMG_0194
Branden på Polarbröd: MSB inleder utredning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att man inleder en utredning av branden i brödbolaget Polarbröds fabrik i Älvsbyn den 24 augusti. MSB vill försöka dra lärdomar för hela landet.
– MSB gör bedömningen att det sannolikt finns en del nationella lärdomar från branden, främst avseende brandförloppet och brandskyddet i fabriken. De kan bli viktiga lärdomar att ta med sig i den fortsatta utvecklingen av brandskydd i industrier och bagerier, säger Ulf Bergholm, utredare på MSB, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20