n27
Svårförklarade skador på nöt till Ello i Lammhult
Förra månaden upptäcktes skador på nötkreatur som levererats till slakteriet Ello i Lammhult Slakt AB i Lammhult. Men en veterinär på plats kunde inte fastställa vad som orsakat skadorna. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden och transportören.
”Ovan angiven leverantör levererade nötkreatur till slakt den 12 augusti 2020. Vid besiktning innan slakt sågs att 5 av djuren hade olika slags av sår på olika delar av kroppen, på höfter, på utsidor av bröstkorgen på bogarna. Orsaken till skadorna samt sårets ålder kunde inte fastställas. Skadornas storlek varierade mellan ungefär 5-10 centimetar i bredd och längd. Det sågs avsaknad av päls och rodnad på skadorna, men inga färska blödningar på dem”, skriver en officiell veterinär, OV, i en anmälan.
/FoodMonitor
Fakta:
Livsmedelsverkets diarienummer: 10712/2020-S.
Bilderna: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.

t20