slakter29
Fler skadade djur upptäckta på Gotlands Slagteri
Fler djur med svårförklarade skador har nyligen anlänt till slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby. Officiella veterinärer, OV, har anmält fynden. Länsstyrelsen har sedan sekretessbelagt uppgifter om djurbönderna.
Så här skriver OV i tre anmälningar:
Första anmälan – ”Vid levandedjursbesiktning av nötkreatur inför slakt på Gotlands Slagteri AB den 27 augusti 2020 observerades ett nötkreatur med färskt sår på bakben och vänstra låret. … Jag kan inte bedöma vad som har orsakat skadan”, skriver OV i anmälan till Länsstyrelsen Gotland.
Länsstyrelsen Gotland har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden.
Andra anmälan – ”Vid levandedjursbesiktning av nötkreatur inför slakt på Gotlands Slagteri AB den 28 augusti 2020 observerades ett nötkreatur med färskt sår på bakben. … Jag kan inte bedöma vad som har orsakat skadan”, skriver OV i anmälan till Länsstyrelsen Gotland.
Länsstyrelsen Gotland har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden.
Tredje anmälan – ”Vid levandedjursbesiktning av nötkreatur inför slakt på Gotlands Slagteri AB den 31 augusti 2020 observerades ett slaktsvin med ett oläkt sår på vänster lår. … Såret hade en horisontal riktning och var cirka 10-12 centimeter långt och cirka 1 centimeter brett. Såret var gammalt och skadan bedöms ha uppstått på gården. Jag kan inte bedöma vad som orsakat såret”, skriver OV i anmälan till Länsstyrelsen Gotland.
Länsstyrelsen Gotland har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden.
/FoodMonitor
Fakta:
Livsmedelsverkets diaruenummer för de tre anmälningarna: 10988/2020-S, 11020/2020-S och 10907/2020-S.
Bilderna separat:
n92
gris39
k27
Läs mer om vår granskning av Gotlands Slagteri:
http://foodmonitor.se/index.php/component/search/?searchword=slagteri&ordering=newest&searchphrase=all
Foto: Livsmedelsverket.

t20