Corona23
Covid-19 vecka 38: fortsatt TRE GRÖNA från Livsmedelsverket
Varannan vecka rapporterar Livsmedelsverket till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om hur läget är med covid-19. FoodMonitor har tagit del av rapporten för vecka 38. Alla lampor lyser fortsatt grönt.
Bland annat så här skriver Livsmedelsverket om dricksvattenförsörjning och distribution och tillverkning av livsmedel:
"Oavsett torka och bevattningsförbud lokalt, bedöms det inte vara någon påverkan på dricksvattenförsörjningen på grund av covid-19 i nuläget"
"Tillgången på livsmedel är god och flertalet aktörer rapporterar ingen påverkan, någon enstaka rapporterar måttlig påverkan. Dock fortsatt problematiskt för livsmedelsföretag inom besöks-, konferens- och restaurangnäringen på grund av låg efterfrågan till följd av Folkhälsomyndighetens restriktioner"
/FoodMonitor

t20