nassjokontrollslakteri
Skräckscenario på kontrollslakteri
Länsstyrelsen stoppar verksamheten vid ett kontrollslakteri i Nässjö. Anledningen är skrämmande. Slakteriet misstänks ha använt outbildad personal. Bedövningen av djur har i flera fall misslyckats.
 
”Bolaget verkar ha tagit in folk direkt från gatan och låtit dem slakta djuren. Livsmedelsverket hittade skallar utan bulthål”, säger en utredare vid Länsstyrelsen i Jönköping.
 
”De verkade förvånade när jag sa att det är deras sak att se till att deras anställda har rätt utbildning enligt föreskrifterna.”
 
Vid ett tillfälle så klarade inte slakteriet av att bedöva ett djur på grund av bristfällig utrustning. Därför slog man istället djuret i huvudet med ett järnrör.
 
Den ansvarige slaktaren åker därefter för att hämta en reservutrustning. Men enligt Länsstyrelsen fortsatte ändå slakten under tiden.
 
”Medan slaktaren åkte för att hämta annan utrustning fortsatte de som var kvar på slakteriet att slakta ytterligare ett djur utan bedövning”, skriver myndigheten.
 
Slakteriet i Nässjö levererar halal-slaktat kött till muslimska konsumenter i huvudsakligen stockholmsområdet. Årligen slaktas uppskattningsvis ett hundratal får och getter vid anläggningen i Nässjö.
 
Slakteriet har haft många ägare de senaste åren. Enligt Länsstyrelsen är kunskapen hos de ansvariga cheferna på slakteriet om den svenska djurskydds- och livsmedelslagstiftningen under all kritik.
 
Bolaget har under lång tid slarvat med sina rutiner, journalföring, och använt outbildad personal.
 
”Ni kan inte visa att personalen har utbildning, tvärtom medger ni själva att outbildad personal har anlitats”, skriver Länsstyrelsen i ett brev till slakteriet.
 
De får och getter som förvarats i slakteriet har fått stå i boxar avsedda för grisar. Det har gjort att de kunnat fastna med sina horn i gallret och fått stå fixerade under långa tider. En av Länsstyrelsens handläggare fick vid ett tillfälle handgripligen befria en get (bilden, foto: Länsstyrelsen).
 
I slutet av augusti åtalsanmälde även Livsmedelsverket slakteriet för brott mot djurskyddslagen. Ärendet ligger hos åklagarkammaren i Jönköping. Men enligt uppgift har fortfarande inget beslut om åtal fattats.
 
HÅKAN FRISELL
 
Bilden: ”En get satt fast med hornen i inredningen på ett sådant sätt att hon inte kunde resa sig utan halvlåg på sidan. När hon togs loss var hon blöt och smutsig undertill. Hon var mycket svag och kunde inte ställa sig upp ordentligt. Klövarna var långa, syns på bilden”, skriver Länsstyrelsen i en inspektionsrapport. Foto: Länsstyrelsen i Jönköping, taget 2010-09-14.
 

t20