If nekar ersättning för bitskada orsakad av Atria Scandinavia AB:s ekologiska Onsalakorv
– undanröjde bevismaterial
En konsument fick i våras en bitskada när hon började äta en korv av märket Onsalakorv som tillverkas av livsmedelsföretaget Atria Scandinavia AB i Sköllersta. Anledningen är att korven innehöll en benbit. Det medger försäkringsbolaget If som Atria anlitat. Men trots det nekas konsumenten ersättning. Och If har slängt bevismaterialet. Det kan FoodMonitor nu avslöja.
Enligt If orsakades bitskadan av en benbit som var 3 gånger 3 millimeter stor.
Men trots att If alltså medger att det är klarlagt att det är korven som orsakade skadan har Atria Scandinavia AB enligt If inget skadeståndsansvar eftersom lagen kräver "att en säkerhetsbrist kan identifieras hos produkten och att denna brist resulterar i en skada".
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20