koDSC 0152
BESTÄLL NU! Fyll i kupongen och lägg i närmaste brevlåda. Portot är redan betalt! - så skriver Pfizers dotterbolag i direktreklam till barn
Kosttillskottbolaget Vestålens Naturprodukter AB, som är helägt av läkemedelsjätten Pfizer, får nu allvarlig kritik av Konsumentverket för att ha riktat direktmarknadsföring till barn. Myndigheten anser att Vesterålens Naturprodukter bryter mot marknadsföringslagen.
"Att skicka direktreklam till barn är som huvudregel inte tillåtet och att rikta direkta köpuppmaningar till barn är inte heller tillåtet", skriver Konsumentverket i ett brev till Vestålens Naturprodukter.
Upprinnelsen är en anmälan som Konsumentverket tagit emot och som gäller ett direktadresserat brev från Vestålens Naturprodukter till 12-årig pojke. I brevet fanns ett varuprov på ett kosttillskott och ett erbjudande om att beställa kosttillskott för endast 159 kronor för ett 30-pack för en månad eller ett 60-pack för två månader.
"Kosttillskotten verkar enligt medsänt marknadsföringsmaterial vara avsett för vuxna", skriver Konsumentverket.
Konsumentverket anser att marknadsföringen är otillbörlig.
"Konsumentverket anser att bolaget har riktat en direkt köpuppmaning till en underåring person, vilket strider mot punkt 28 i svarta listan. Marknadsföringen måste därför anses otillbörlig...", skriver myndigheten.
Svarta listan är en lista på 31 affärsmetoder som anses otillbörliga. Läs mer om den på Riksdagens webbplats.
"Då det framgår av reklamen att kosttillskotten är avsedda att intas av vuxna, strider marknadsföringen även mot den regel i artikel 18 där det anges att produkter som är olämpliga för barn eller ungdomar inte får marknadsföras i media som riktar sig till dessa."
Totalt har Konsumentverket förra året och i år tagit emot 10 anmälningar mot den marknadsföring som Vesterålens Naturprodukter ägnar sig åt.
Konsumentverket har gett Vesterålens Naturprodukter till den 27 november på sig att yttra sig om den aktuella kritiken.
Vesterålens Naturprodukter beklagar det inträffade.
"Vi beklagar det inträffade. Marknadsföring riktad till underårig har aldrig varit vår avsikt. Vi kommer med anledning av det inträffade och tidigare anmälningar till Konsumentverket att gå igenom våra interna rutiner och se hur de kan förstärkas ytterligare för att minska risken att liknande fall inträffar framöver", skriver Torgeir Arntsen, vd i Vesterålens Naturprodukter AB, i ett mejl till FoodMonitor
/FoodMonitor

t20