Otillåten strålning i grodlår
Belgiska myndigheter har larmat om att frysta grodlår av märket "Froglegs IQF" som levererats till företag i tio EU-länder, däribland Sverige, har utsatts för strålning utan att producenten uppgivit det.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20