Debatt:
Svenska kycklingbönder
– föredöme i EU
Svar till Camilla Björkbom
Först och främst är det viktigt att understryka att Djurens Rätt har en annan ideologisk ståndpunkt än vi som arbetar med svenskt lantbruk. Djurens Rätts mål är ett veganskt samhälle där inga djur används till livsmedel. Majoriteten av svenska folket äter kött och det finns ett ansvar hos svenska bönder att kycklingar i Sverige ska vara friska och inte lida – hela vägen från kläck till slakt. Det är därför svårt att föra en konstruktiv debatt när målen skiljer sig så fundamentalt.
kr20I detta perspektiv blir det också ännu konstigare att vi svenska bönder får kritik av Djurens Rätt när KFC öppnar en restaurang där de serverar holländsk eller polsk kyckling. Holländsk eller polsk och svensk uppfödning skiljer sig åt på många sätt. Varför Djurens Rätt väljer att sabla ned svenska bönder när KFC serverar importerad kyckling är ett mysterium.
Svenska bönders uppfödning av kyckling är ett föredöme inom EU och uppfattas av många länder, såväl inom som utanför EU, som en premiumprodukt. Förutom att följa svensk lagstiftning har Svensk Fågels djuromsorgsprogram mer långtgående egna krav och kontroller för lastning och transport för att minska risken att kycklingar skadas och lider. Tack vare hårda krav på löpande uppföljning och utbildning av såväl djurskötare och lastningspersonal har vi en extremt låg nivå när det gäller skador och dödlighet vid transporter i jämförelser med utlandet. Utöver detta jobbar vi självklart hela tiden för att bli ännu bättre och minska nivåerna ytterligare. Ingen tjänar på att kycklingar skadas eller dör i samband med transport.
På samma sätt har vi mycket hårda krav på stallmiljö i Sverige. Vi använder oss av djurvälfärdsparametrar, utvecklade av Sveriges Lantbruksuniversitet, för att följa upp hur kvaliteten och skötseln i stallarna fungerar, just för att undvika och minimera skador på kycklingarna i stallet. Och resultatet är unikt – svenska bönder tar fram en kyckling i världsklass.
Men kvalitet kostar förstås. Vi vill uppmuntra KFC att tänka om och välja svenskt till sina svenska restauranger – även om det kostar lite mer. För svenska folket vill ha svensk kyckling, det visar en Ipsos-undersökning där åtta av tio svenskar uppger att de vill ha kyckling från svenska bönder. Att Djurens Rätt väljer att avfärda svenska bönder och svensk kyckling är oförståeligt. Genom att avfärda svenska, unika mervärdena öppnar Djurens Rätt istället upp för mer import av kyckling – en utveckling som inte gynnar svensk landsbygd, djuruppfödning eller svenska konsumenter – snarare tvärtom.
Jenny Andersson
kycklingbonde och ordförande i Svensk Fågel
Foto: Svensk Fågel.

t20